Fellowship Selection Lists

The lists of confirmed Fellows for inSIG2021 are provided below under four categories.

Indian Fellows

 1. Anand R Nair
 2. Anushka Jain
 3. Brinda Dash
 4. Dr Ram Kumar G
 5. Gyan Prakash Tripathi
 6. Jahez Abraham Johny
 7. Kalpesh Chaudhari
 8. Kaviya Ramu
 9. Meenu Priya Kudilingal Gopi
 10. Prakash Gopalakrishnan
 11. Preeti Malik
 12. Rijul Arora
 13. Rubaid Ashfaq
 14. Shrutee Bepari
 15. Shruti Shreya
 16. Yogeswaran Kaliyaperumal

International Fellows

 1. Abraham Selby
 2. Amine Hacha
 3. Ben Mohamed Said Abdou
 4. Jamaica Ida Cabautan Palce
 5. Namini Gunasena
 6. Nirosha Wedasinghe
 7. Pavel Farhan
 8. Prabath Chaminda Abeysiriwardana
 9. Stephen Dakyi

ISOC Chapter Fellows

 1. Feroza Mody, ISOC Mumbai Chapter

Host Chapter Fellows

 1. Naveen Kumar.E
 2. Harikumar.S
 3. Vignesh.R
 4. Sarudharshini.R
 5. R.Jeevitha
 6. V Saravanan
 7. Sadhana.S
 8. Aarya.H.A